ქართულად  English  


საერთაშორისო კონფერენციის პროგრამის ფარგლებში იმუშავებს სექციები:


  • თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები;
  • ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები;
  • სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები;
  • ახალი საჯარო მმართველობა: გამოწვევები და პერსპექტივები;
  • საზოგადოებასთან ურთიერთობა და მასობრივ-კომუნიკაციური პროცესები;
  • ბავშვთა უფლებები.


საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, საქართველო

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

საქართველოს ეროვნული ბანკი

გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში

ეკონომიკის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

საერთაშორისო ჟურნალი "საჯარო ადმინისტრირება და მმართველობა"

საერთაშორისო ჟურნალი "საჯარო პოლიტიკა და მმართველობა"

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33