ქართულად  English  


სამუშაო შეხვედრების (Workshops) თემები:


  • უნივერსიტეტი და რეგიონული ინოვაციური სისტემა;
  • საერთაშორისიო უსაფრთხოების რეგიონული გამოწვევები;
  • ფინანსური განათლება და სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობა;
  • ადამიანის უფლებები და თანამედროვე სახელმწიფო;
  • რეგიონული მედიის პრობლემები და პრიორიტეტები.


საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, საქართველო

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

საქართველოს ეროვნული ბანკი

გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში

ეკონომიკის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

საერთაშორისო ჟურნალი "საჯარო ადმინისტრირება და მმართველობა"

საერთაშორისო ჟურნალი "საჯარო პოლიტიკა და მმართველობა"

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33