ქართულად  English  


კონფერენციის სამეცნიერო კომიტეტი


 • ირინე ფხაკაძე – პროფესორი, მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აწსუ), ქუთაისი, საქართველო
 • ნატო ალავიძე – ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო
 • თამარ ვალიშვილი – პროფესორი, კლინიკური მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო
 • თამარ ჯანელიძე – ასოცირებული პროფესორი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო; შპს აკ. ზ. ცხაკაიას სახ. დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე
 • კონსტანტინე ცაგარეიშვილი – ასოცირებული პროფესორი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო
 • ეკა ეკალაძე – ასოცირებული პროფესორი, დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამის დირექტორი, თსსუ, თბილისი, საქართველო
 • ნინა ქავთარაძე – "NEW VISION" საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი
 • მანანა ჩიხლაძე – ასოცირებული პროფესორი, აწსუ, ქუთაისი; ალერგოლოგიის, ასთმისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველო
 • თამარ ვახტანგაძე – მედიცინის დოქტორი, საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების გამგეობის წევრი, ქალთა კარდიოვასკულარული ავადობის შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი, კლინიკა "ღია გული", საქართველო
 • გიორგი ფხაკაძე – მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი "აიეტი", საქართველო; მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის (WHO) ექსპერტი, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივნის დამოუკიდებელი ანგარიშვალდებულების პანელის (EWEC) წევრი
 • ჰაკან უზუნი – ტრაბზონის ოჯახის ექიმთა ასოციაციის თავმჯდომარე, თურქეთი


საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

საქართველოს ოკუ-პირებული ტერიტო-რიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელო-ბისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

სამედიცინო კორპორაცია "ევექსი", თბილისი, საქართველო

ქუთაისის დ. ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის რეგიონა-ლური სასწავლო ცენტრი, საქართველო

სამედიცინო ფონდი "მკურნალი", საქართველო

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33