ქართულად  English  


მნიშვნელოვანი თარიღებიგანაცხადის (ანოტაციის თანხლებით) შევსების ბოლო ვადა: 20.09.2019
საორგანიზაციო კომიტეტის თანხმობა კონფერენციაში მონაწილეობაზე: 30.09.2019
სარეგისტრაციო თანხის გადახდის ბოლო ვადა: 05.10.2019
სტატიის წარდგნის ბოლო ვადა: 26.11.2019
კონფერენციის ჩატარების თარიღი: 26-27.10.2019


საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

საქართველოს ოკუ-პირებული ტერიტო-რიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელო-ბისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

სამედიცინო კორპორაცია "ევექსი", თბილისი, საქართველო

ქუთაისის დ. ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის რეგიონა-ლური სასწავლო ცენტრი, საქართველო

სამედიცინო ფონდი "მკურნალი", საქართველო

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33