ქართულად  English  


საორგანიზაციო კომიტეტი

 • ირინე ფხაკაძე – პროფესორი, მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აწსუ), ქუთაისი, საქართველო
 • ნატო ალავიძე – ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო
 • თამარ ვალიშვილი – პროფესორი, კლინიკური მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო
 • თამარ ჯანელიძე – ასოცირებული პროფესორი, კლინიკური მედიცინის დეპარტამენტი, აწსუ, ქუთაისი; შპს აკ. ზ. ცხაკაიას სახ. დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე, საქართველო
 • ქეთევან ჯუღელი – ქუთაისის დ. ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის რეგიონალური სასწავლო ცენტრის კოორდინატორი, საქართველო
 • ყარამან ფაღავა – პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (თსსუ), თბილისი, საქართველო
 • ეკა ეკალაძე – ასოცირებული პროფესორი, ბიოქიმიის დეპარტამენტი, დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამის დირექტორი, თსსუ, თბილისი, საქართველო
 • ნინა ქავთარაძე – "NEW VISION" საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი
 • მანანა ჩიხლაძე – ასოცირებული პროფესორი, აწსუ, ქუთაისი; ალერგოლოგიის, ასთმისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი, საქართველო
 • ანგელინა ორჯონიკიძე – შპს აკ. ზ. ცხაკაიას სახ. დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრის დირექტორი; სს "ევექსის ჰოსპიტლების" იმერეთის რეგიონალური კოორდინატორი, საქართველო
 • კობა კიკნაველიძე – სს "ევექსის ჰოსპიტლები" ქუთაისის ონკოლოგიის ცენტრის დირექტორი, საქართველო
 • ირაკლი გოგინავა – სს "ევექსის ჰოსპიტლები" ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალის დირექტორი, საქართველო
 • დალი ქობულაძე – დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რეგიონალური დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი, საქართველო
 • ნინო აბულაძე – ასოცირებული პროფესორი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო


საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

საქართველოს ოკუ-პირებული ტერიტო-რიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელო-ბისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

სამედიცინო კორპორაცია "ევექსი", თბილისი, საქართველო

ქუთაისის დ. ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის რეგიონა-ლური სასწავლო ცენტრი, საქართველო

სამედიცინო ფონდი "მკურნალი", საქართველო

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33