ქართულად  English  


კონფერენციის პროგრამა


შაბათი, 26 ოქტომბერი, 2019 წ.


დროღინისძიებაადგილი
09:00-10:00 რეგისტრაცია I კორპუსის ფოიე
10:00-10:30მისალმებასააქტო დარბაზი
10:30-12:00პლენარული სხდომასააქტო დარბაზი
12:00-12:30ყავა/ჩაი - შესვენება 
12:30-14:30 პარალელური სხდომები:

ტრავმატოლოგია/ორთოპედია/ქირურგია, ტკივილის მართვა

1114

ნეირო – და კარდიოვასკულარული მედიცინა

სააქტო დარბაზი

საოჯახო მედიცინა

1208

ფარმაცია

1119

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

1118

ონკოლოგია

სამკითხველო დარბაზი, III კორპუსი
14:30-15:30ლანჩი  
15:30-17:30 პარალელური სხდომები:

ტრავმატოლოგია/ორთოპედია/ქირურგია, ტკივილის მართვა

1114

ნეირო – და კარდიოვასკულარული მედიცინა

სააქტო დარბაზი

საოჯახო მედიცინა

1208

ფარმაცია

1119

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

1118

ონკოლოგია

სამკითხველო დარბაზი, III კორპუსი


კვირა, 27 ოქტომბერი, 2019 წ.


დროღონისძიებაადგილი
09:00-10:00 რეგისტრაცია  
10:00-12:00 სხდომა:

პედიატრია

22-208
12:00-12:30ყავა/ჩაი - შესვენება 
12:30-14:00 პარალელური სხდომები:

პედიატრია

22-208

მრგვალი მაგიდა: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უმაღლესი სამედიცინო განათლების პროგრამების შეფასება

22-312
14:00-15:00ლანჩი 
15:00-17:30 პარალელური სხდომები:

პედიატრია

22-208

ფსიქიკური ჯანმრთელობა

22-401

კარდიოლოგია

22-209

ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია

22-203
16:00-18:00 მრგვალი მაგიდა:
ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის საგანმანათლებლო პროგრამის განვითარების პერსპექტივები
22-312
18:00-18:30 კონფერენციის შეჯამება და დახურვა  


საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

საქართველოს ოკუ-პირებული ტერიტო-რიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელო-ბისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

სამედიცინო კორპორაცია "ევექსი", თბილისი, საქართველო

ქუთაისის დ. ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის რეგიონა-ლური სასწავლო ცენტრი, საქართველო

სამედიცინო ფონდი "მკურნალი", საქართველო

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33