ქართულად  English  


სამეცნიერო მიმართულებები:  • საოჯახო მედიცინა
  • ფსიქიკური ჯანმრთელობა
  • ნეირო- და კარდიოვასკულარული მედიცინა
  • ონკოლოგია
  • ტრავმატოლოგია/ორთოპედია/ქირურგია/ტკივილის მართვა
  • საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
  • პედიატრია
  • ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია
  • ფარმაცია


საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

საქართველოს ოკუ-პირებული ტერიტო-რიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელო-ბისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

სამედიცინო კორპორაცია "ევექსი", თბილისი, საქართველო

ქუთაისის დ. ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის რეგიონა-ლური სასწავლო ცენტრი, საქართველო

სამედიცინო ფონდი "მკურნალი", საქართველო

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33