ქართულად  English  


კონფერენციის პროგრამა


შაბათი, 7 ნოემბერი, 2020 წ.


დრომოვლენა
10:00-10:30 რეგისტრაცია
10:30-11:00მისალმება
11:00-11:50პლენარული სხდომა
11:50-12:00შესვენება
12:00-14:00 სხდომა:

ქართველური ენათმეცნიერება 1

სხდომა:

ქართული ლიტერატურის ისტორია

14:00-16:00შესვენება
16:00-18:00 სხდომა:

ქართველური ენათმეცნიერება 2

სხდომა:

საქართველოს ისტორია, ეთნოგრაფია, არქეოლოგია


კვირა, 8 ნოემბერი, 2020 წ.


დრომოვლენა
10:30-11:00 რეგისტრაცია
11:00-11:50

პლენარული სხდომა

11:50-12:00შესვენება
12:00-14:00 სხდომა:

ქართველური ენათმეცნიერება 3

სხდომა:

განათლება, პედაგოგიკა

14:00-14:00შესვენება
15:00-16:00 კონფერენციის შეჯამება და საზეიმო დახურვა


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, აწსუ

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

ქართული უნივერსიტეტი

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ტელე-რადიო კომპანია "რიონი", ქუთაისი, საქართველო

კომპანია "სტრელეცია", ქუთაისი, საქართველო


შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33