კონფერენციის პროგრამა

პროგრამა დაზუსტდება საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ შერჩეული მოხსენებების შესაბამისად.

14 მაისი, პარასკევი, 2021 წ.

დრომოვლენა
11:00-11:30რეგისტრაცია
11:30-13:00მისალმება და პლენარული სხდომა
13:00-13:30ყავა/ჩაის შესვენება
13:30-15:00სესიები
15:00-16:00ლანჩი
16:00-17:30სესიები
18:00 საზეიმო ვახშამი

15 მაისი, შაბათი, 2021 წ.

დრომოვლენა
10:00-12:00სესიები
12:00-13:30ყავა/ჩაის შესვენება
13:00-15:30სესიები
15:30-16:30ლანჩი
16:30-17:00კონფერენციის შეჯამება და დახურვა
17:00ექსკურსია (იმერეთის ისტორიული ადგილები)


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, აწსუ

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

ქართული უნივერსიტეტი

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ტელე-რადიო კომპანია "რიონი", ქუთაისი, საქართველო

კომპანია "სტრელეცია", ქუთაისი, საქართველო


შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33